TÄ­TA BLOM­KLA­SAR

Leva & Bo - - Sommarblommor -

3Age­ra­tum blom­mar med tä­ta blom­ställ­ning­ar av li­la, blå­li­la, ro­sa el­ler vi­ta blom­mor från ju­ni till sep­tem­ber. Bla­den har en fin bal­samdoft. Det finns många sor­ter, läg­re som är fi­na som kant­växt el­ler mark­täc­ka­re och hög­re som är fi­na som snitt. An­vänd i ra­batt, kru­ka el­ler bal­kong­lå­da. Age­ra­tum trivs bäst i sol men fun­ge­rar även i halv­skug­ga. Blom­mar oav­bru­tet och rik­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.