ÄLS­KAD & STÅT­LIG

Leva & Bo - - Sommarblommor -

2Sol­ro­sen är en äls­kad växt och nå­got som­ri­ga­re än sol­ro­sen är svårt att hit­ta. Det finns många sor­ter att väl­ja på och väx­tens höjd och blom­kor­gens ut­se­en­de va­ri­e­rar. Vis­sa sor­ter har ba­ra en stor blom­korg me­dan and­ra är mer för­gre­na­de med fle­ra mind­re kor­gar. Sol­ro­sor finns i oli­ka gu­la, rö­da och röd­bru­na ny­an­ser och blom­mar från ju­li till sep­tem­ber. De trivs i so­ligt lä­ge och nä­rings­rik jord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.