BLOM­MAR JU­NI TILL SEP­TEM­BER

Leva & Bo - - Sommarblommor -

4Som­mar­rud­bec­ki­or har strål­blom­mor i oli­ka gu­la el­ler röd­bru­na ny­an­ser, of­ta med en mörk disk i mit­ten. De blir 40 –100 cen­ti­me­ter hög be­ro­en­de på sort och blom­mar från ju­li till sep­tem­ber. Som­mar­rud­bec­ki­an kan an­vän­das i ra­batt, i kru­ka och som snitt­blom­ma. Den trivs i so­ligt lä­ge i nä­rings­rik och väl­drä­ne­rad jord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.