TREN­DIG & OM­TYCKT

Leva & Bo - - Sommarblommor -

5Jät­te­ver­be­nan är en tren­dig och om­tyckt blom­ma. Ver­be­nan har ett upp­rätt sir­ligt växt­sätt och li­la blom­ställ­ning­ar som näs­tan svä­var ovan plan­tan. Den kan bli uppe­mot en och en halv me­ter hög. Ver­be­nan är myc­ket de­ko­ra­tiv och ef­fekt­full vid samplan­te­ring med till ex­em­pel pryd­nads­gräs och är en rik­tigt bi- och fjä­rils­mag­net. Den blom­mar från ju­li tills fros­ten tar den. Trivs i full sol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.