FLER SÄTT ATT LOC­KA BIN

Leva & Bo - - Sommarblommor -

� Bin gil­lar även krydd­väx­ter som har myc­ket nek­tar. Bra sor­ter är oli­ka sor­ters myn­ta, tim­jan, ros­ma­rin, ore­gano, la­ven­del och ci­tron­me­liss. � Till­gång på vat­ten är vik­tigt för bin. En vat­ten­spe­gel i form

av en damm el­ler ett få­gel­bad kan ord­na det­ta. � Ge dem en bo­stad! Rör­for­ma­de hål, till ex­em­pel bam­bu­pin­nar med va­ri­e­ran­de di­a­me­ter är bra boplat­ser för vild­bin. El­ler bun­ta ihop av­så­ga­de bam­bu­pin­nar till en ”bi­holk”. Ut­rym­met in­u­ti pin­nar­na an­vän­der bi­na för att läg­ga ägg och lag­ra pol­len i. Ett an­nat sätt är att bor­ra dju­pa hål i av­så­ga­de träd­stam­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.