FIN SOM SNITT­BLOM­MA

Leva & Bo - - Sommarblommor -

6Blå­sal­vi­an blom­mar med näs­tan overk­ligt in­ten­sivt blå, ljus­blå el­ler vi­ta blom­mor. Blom­ning­en sker i ju­li till sep­tem­ber. Den blir 50 – 80 cen­ti­me­ter hög be­ro­en­de på sort och är fin att an­vän­da i ra­batt, kru­ka och som snitt­blom­ma. Den trivs bäst på varm växt­plats i väl­drä­ne­rad och nä­rings­rik jord. Blå­sal­vi­an har rot­knö­lar som kan tas upp på hös­ten och för­va­ras frost­fritt, likt dah­li­aknö­lar, och plan­te­ras ut på nytt kom­man­de som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.