Bal­kong­er i två vä­der­streck

Här bor:

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Jo­nas Sand­ström och ma­ken Mar­tin Sand­ström Sta­rek.

Jo­nas är af­färs­om­rå­des­chef på Åh­léns, och dri­ver fem eko­lo­gis­ka mat­kafé­er, Ko­lo­ni. Han har ett pen­sio­nat i Kapsta­den. Mar­tin är de­sig­ner.

Trea på 80 kvadrat­me­ter i Stock­holm.

Gör:

Bor:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.