Ute­liv i grått & natur

Leva & Bo - - Shopping - Av EM­MY LUND­STRÖM

7 me­ter, 399 kro­nor, La­ger­haus. med stom­me i bam­bu, 399 kro­nor, Åh­léns. Ran­dig till ky­li­ga kväl­lar, 279 kro­nor, El­los. i bam­bu att hänga kru­kor på el­ler an­vän­da som in­syns­skydd på bal­kong­en, 180 cen­ti­me­ter hög, 349 kro­nor, Gra­nit. i lin­ne, 99 kro­nor, El­los. 199 kro­nor, H&M ho­me.

Kuddfodral

Ljuslyk­ta,

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.