Hur kan jag hjäl­pa hum­lor och bin?

Hej, jag har hört att det är bra om man kan hjäl­pa hum­lor och bin i sin träd­gård och på kö­pet få fi­na­re blom­mor och frukt­träd. Vet ni hur man gör? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - ANN-KATRIN

Det är en bra idé att hjäl­pa des­sa in­sek­ter på traven och ge dem en boplats. Du kan an­vän­da av­så­ga­de bam­bu­pin­nar el­ler trä­bi­tar med dju­pa borr­hål. På Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­ets hem­si­da finns in­struk­tio­ner hur du kan byg­ga dem själv. Det finns även fär­di­ga hol­kar att kö­pa i träd­gårds­han­deln. Här är ett fint ke­ra­mik­bo för hum­lor med gla­se­rad yta, 18 cen­ti­me­ter hög, 398 kro­nor, Smartasaker.se. Tips på blom­mor som bin gil­lar hit­tar du på si­dan 38.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.