Var finns den fi­na lam­pan?

Jag såg en su­per­här­lig lam­pa hem­ma hos Jes­si­ca Folc­ker i LE­VA & BO num­mer 23. Den såg ut att va­ra i glas med trä­ram runt. Vet ni var man jag få tag på den? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - MA­RIE FO­TO CA­MIL­LA LIN­DQVIST

Lam­pan är en klas­sisk spansk de­sign från 1962, och finns i två stor­le­kar. Den lil­la he­ter Ce­sti­ta och den sto­ra he­ter Ces­ta. Lam­por­na ri­ta­des av in­red­nings­ar­ki­tek­ten Mi­gu­el Milá och till­ver­kas av ett fö­re­tag som he­ter San­ta & Co­le. Den finns att kö­pa på de fles­ta sto­ra de­sign­bu­ti­ker på nä­tet. På Län­na möb­ler kos­tar Ce­sti­ta 2 695 kro­nor och Ces­ta 7 495.

Bild från Jes­si­ca Folc­kers hem ur boken ”Hej! Kre­a­ti­va hem 2” från Printz publishing.

RET­RO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.