He­tast i som­mar

Leva & Bo - - Redaktören -

Vis­sa kom­bi­na­tio­ner går extra bra ihop. Som den här: chi­li, ko­ri­an­der och apel­sin. Nu har vi sam­lat sma­ker­na i en på­se, så att du ba­ra be­hö­ver strö över och gni­da in in­nan du läg­ger fis­ken el­ler köt­tet på gril­len. Lät­ta­re gjort än sagt!

Håll ut­kik i bu­ti­ken ef­ter än­nu fler fi­na krydd­bland­ning­ar.

Chi­li och ko­ri­a­der­ru­ben gör sig all­ra bäst till fisk och få­gel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.