LE­VA&BO

Leva & Bo - - Redaktören -

Re­dak­tör

Ul­ri­ka Nordlinder ul­ri­ka.nordlinder@ex­pres­sen.se

Bi­trä­dan­de re­dak­tör

Katrin Krantz katrin.krantz@ex­pres­sen.se

Re­por­ter

Su­san­ne El­lingsworth su­san­ne.el­lingsworth@ex­pres­sen.se Re­dak­tion: Ma­ria Gagnér, Jo­han­na Lundholm, Eva Nor­man, Erik Thor­sell AD: Kristi­na Arvline

Omslagsfoto: Magnus Se­lan­der Chef Ex­pres­sen magasin:

An­na-Cla­ra Welander

Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re: Tho­mas Mattsson

Te­le­fon & adress: 08-738 30 00, LE­VA&BO, Ex­pres­sen, 105 16 Stock­holm, le­va&bo@ex­pres­sen.se

Mark­nads­chef Ex­pres­sen magasin:

Christi­ne Pröjtz 08-738 32 66

An­non­ser: An­nons­av­del­ning­en 08-738 30 00 Mi­chael Eklund 08-738 25 09 Gill Al­der­bro 08-738 25 76 News­facto­ry Co­ra­lie Sö­der­bäck 08-505 738 32 co­ra­lie.so­der­back@news­facto­ry.se

Tryck: Sörm­lands Gra­fis­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.