PÅ GRIL­LEN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Un­der­lät­ta som­ma­rens grill­ning med ett prak­tiskt fisk­hals­ter som även kan an­vän­das till ex­em­pel­vis grön­sa­ker el­ler ham­bur­ga­re, 99 kro­nor, Ica maxi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.