SPRI­DER LJUS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Håll vär­men med många vär­me­ljus un­der sva­la som­mar­kväl­lar. Glas­lyk­tan finns i oli­ka fär­ger som är fi­na att kom­bi­ne­ra, 24 cen­ti­me­ter hög, 318 kro­nor, House doctor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.