NA­TUR­MA­TE­RI­AL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Tak­lam­pan Ma­li är gjord i tren­dig rot­ting och finns bå­de i svart och na­tur­fär­gat, 38 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 599 kro­nor, Jo­tex.

TORPRENOVERAR. I ”Som­mar med Ernst” får Ernst Kir­ch­s­te­i­ger säll­skap av snic­kar­na Magnus Liljeqvist och Jo­han La­ger­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.