TU­DE­LAD DE­SIGN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Skär­brä­dan i mar­mor och trä från dans­ka Hübsch är snygg att ser­ve­ra fru­kost­brö­det på, 24 81 cen­ti­me­ter, 479 kro­nor, In­te­ri­or for you.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.