Dec­kar­för­fat­ta­re som gil­lar gam­la spet­sar

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

42. Bar­nen Sig­ne, 12 och Sven, 10. Pojk­vän­nen Mi­kael.

För­fat­ta­re och jour­na­list. Ak­tu­ell med sin fjär­de ro­man ”Vår egen lil­la hem­lig­het”.

Brom­ma.

Gör:

Bor:

Ar­ve­gods Hyl­lan ärv­des från Nin­nis mor­mor och mor­far. ”Jag gil­lar kom­bi­na­tio­nen mel­lan det gam­la trä­et och ta­pe­ten”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.