3 tips för en snygg stil­mix

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Att blan­da in­red­ning från oli­ka epo­ker ger en av­slapp­nad och bro­kig käns­la. Le­ta på lop­pi­sar ef­ter ud­da pors­lin, ru­sti­ka möb­ler och fin­snic­ke­ri­er.

Tänk mot­sat­ser. Ru­sti­ka möb­ler mju­kas upp av sir­lig in­red­ning och mör­ka träslag får en ny look när det kom­bi­ne­ras med lju­sa, lät­ta fär­ger.

Mönst­ra­de ta­pe­ter ger ka­rak­tär till rum­met. Ta­pe­ten Tulip­pa – mo­dern va­ri­ant på klas­siskt me­dal­jong­möns­ter, 659 kro­nor per rul­le, Borå­sta­pe­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.