INRED MED VÄX­TER

Leva & Bo - - Klassisk Stil -

Blan­da grö­na to­ner med beigt och brunt. Ha di­na vack­ra sa­ker fram­me. I skå­pet får in­te ögat nju­ta av dem. Myc­ket väx­ter ger liv till ditt hem. En brand­släc­ka­re är livsvik­tig att ha i hem­met, köp en eld­vakt med stil som kan stå fram­me och nä­ra till hands. Of­ta ham­nar gäs­ter­na i kö­ket om det är du­kat i matrum­met – se till att det finns sitt­plat­ser i kö­ket.

10

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.