3 tips för ett har­mo­niskt hem

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Välj en lugn bas med lju­sa träslag.

Över­mö­ble­ra in­te. Sat­sa på öpp­na ytor som gör att hem­met känns luf­tigt.

Sat­sa på ac­cent­fär­ger. Välj din fa­vo­rit­färg och låt den åter­kom­ma på fle­ra pry­lar i rum­met. Det ska­par en en­het­lig och har­mo­nisk käns­la. Hos H&M ho­me är det blått som står i fokus i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.