Jord­gubbs- & nek­ta­rin­flarn med ma­scar­po­nekräm

1

Leva & Bo - - Festbuffé -

8 por­tio­ner • 1 rul­le smör­deg, 250 g • 4 nek­ta­ri­ner • 8 jord­gub­bar • 1 msk po­ta­tis­mjöl • 2 msk flor­soc­ker • Ma­scar­po­nekräm: • 150 g ma­scar­po­ne • 1 dl visp­gräd­de • 2 msk flor­soc­ker • ½ li­me, ri­vet skal • 1–2 msk hac­kad myn­ta Till ser­ve­ring­en: • flor­soc­ker • li­me­zest från 1 li­me

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Rul­la ut smör­de­gen på en skär­brä­da. De­la den i åt­ta rek­tangu­lä­ra plat­tor. Vik upp och tryck till en smal kant, run­tom på var­je del.

Lägg över plat­tor­na på en plåt med bak­plåts­pap­per. Nag­ga plat­tor­na med en gaf­fel och för­gräd­da plat­tor­na 10 mi­nu­ter i mit­ten av ug­nen.

Skölj nek­ta­ri­ner och jord­gub­bar. De­la, kär­na ur nek­ta­ri­ner­na och gröp ur frukt­köt­tet med en sked ur skal­hal­van. Skär dem i tun­na ski­vor. Snop­pa jord­gub­bar­na och

2

3

skär i ski­vor. Blan­da frukt och bär med po­ta­tis­mjöl och flor­soc­ker i en skål.

För­de­la bland­ning­en på smör­degs­plat­tor­na. Fort­sätt grädd­ning­en i mit­ten av ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter. Låt sval­na på plå­ten.

Ma­scar­po­nekräm: Vis­pa ma­scar­po­ne, gräd­de och flor­soc­ker tjockt i en bun­ke. Till­sätt li­me­skal och myn­ta.

Sprit­sa en klick kräm på var­je flarn och strö över flor­soc­ker och li­me­zest vid ser­ve­ring­en.

4

5

6

Fra­si­ga flarn med nek­ta­ri­ner och jord­gub­bar ser­ve­ras med en klick ma­scar­po­nekräm.

DES­SERT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.