To­ast chèv­re chaud med jord­gubbs­sal­lad

1

Leva & Bo - - Sött & Salt -

Fransk klas­si­ker som man ald­rig trött­nar på. Och vad pas­sar bätt­re så här års än att blan­da sol­mog­na jord­gub­bar i sal­la­den – en per­fekt mot­vikt till den strä­va getos­ten. 4 por­tio­ner • 4 ski­vor danskt råg­bröd • 4 ski­vor get­ost à cir­ka 50 g • 50 g val­nöt­ter • 2 msk fly­tan­de ho­nung • cir­ka 250 g jord­gub­bar • cir­ka 5 dl fris­sé­sal­lad • 2 stjäl­kar sel­le­ri • 3 msk oliv­ol­ja • 1 ½ msk bal­sam­vi­nä­ger • flingsalt • ny­mald pep­par

To­as­ten: Sätt ug­nen på 225 gra­der. Kantskär even­tu­ellt bröd­ski­vor­na. Lägg en ski­va ost på var­je och lägg dem på en plåt med bak­pap­per.

Gra­ti­ne­ra i mit­ten av ug­nen tills os­ten bör­jar smäl­ta, cir­ka 8 mi­nu­ter. Lägg nöt­ter­na bred­vid ef­ter un­ge­fär hal­va ti­den.

Ring­la ho­nung över os­ten me­dan den är varm.

Klyf­ta jord­gub­bar­na. Lägg upp to­as­ten på fris­sé­sal­la­den till­sam­mans med jord­gub­bar, strim­lad sel­le­ri och nöt­ter­na. Ring­la över ol­ja och vi­nä­ger och kryd­da med salt och pep­par.

2

3

4

FRANSKT. Till en to­ast med chev­re­ost pas­sar en söt

jord­gubbs­sal­lad ut­märkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.