Var hit­tar jag sto­lar­na?

Hej! Jag har länge le­tat sto­lar till vårt kök. Så ser jag dem på si­dan 19 i num­mer 17 av LE­VA&BO – sto­lar i rot­ting från Flo. Jag har för­sökt att le­ta på nä­tet ut­i­från den pro­duk­tin­for­ma­tion som an­gi­vits, men in­te lyc­kats. Jät­te­tack­sam för hjälp med det­ta

Leva & Bo - - Fråga Oss - EVA FO­TO LI­NA EIDENBERG ADA­MO

Hej Eva! Rot­ting­sto­lar­na he­ter Ka­wa och kom­mer från dans­ka House doctor. Sto­lar­na finns att kö­pa i bu­ti­ken Flo på Horns­ga­tan i Stock­holm för 1 649 kro­nor styck. Du hit­tar även sto­lar­na hos Royal­de­sign.se. Det finns gott om möb­ler i tren­dig rot­ting just nu, Bloo­ming­vil­le och Hübsch gör lik­nan­de rot­ting­sto­lar.

Snyggt var­dags­rum in­rett med rot­ting och de­tal­jer i blått - två he­ta tren­der just nu.

MAT­PLATS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.