TREN­DIG FO­TO­KONST

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Fo­to­af­fi­scher är snyg­ga in­red­nings­de­tal­jer på väg­gen. På Fo­to­gra­fis­kas webb­s­hop finns ett ur­val af­fi­scher från ak­tu­el­la ut­ställ­ning­ar. Af­fisch med fo­to av Vee Spe­ers, 50 × 70 cen­ti­me­ter, 130 kro­nor, Fo­to­gra­fis­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.