FÖR­NYA BOR­DET MED SKI­VA AV PLÅT

Leva & Bo - - Före & Efter -

Mat­bor­det var mörk­brunt och köp­tes se­cond hand. Med må­lar­färg och en ski­va av gal­va­ni­se­rad plåt fick det ett helt nytt ut­se­en­de. Tvät­ta och sli­pa bor­det lätt med ett fint sand­pap­per. Grund­må­la un­der­re­det med en färg för ute­möb­ler. Fär­dig­må­la med en färg för ute­möb­ler. Mät bords­ski­van och be­ställ en ski­va gal­va­ni­se­rad stålplåt, 0,6 mil­li­me­ter, av en plåtsla­ga­re. Vi val­de att lå­ta gö­ra en kant på ski­van så att vi kun­de läg­ga den på bor­det som ett lock. Ar­be­tet kos­ta­de cir­ka 700 kro­nor. Ma­te­ri­a­let kos­ta­de cir­ka 250 kro­nor per kvadrat­me­ter.

4

5

FRU­KOST UTE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.