Gui­de till sti­len

Ljus, rymd och na­tur­käns­la med skö­na ma­te­ri­al­val. To­ves och Jo­nas stil är lätt att tyc­ka om.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av EM­MY LUND­STRÖM

Print Frö av il­lust­ra­tö­ren Jon­na Fransson, 50 × 70 cen­ti­me­ter, 300 kro­nor, Mok­ka­sin.

Grönt Järn­skåp från Nor­dal, 50 × 60 cen­ti­me­ter, 1 749 kro­nor, Fi­ne nor­dic.

Bo­ta­niskt mo­tiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.