3 tips till en na­tur­nä­ra stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Ska­pa en skön käns­la av rymd med öpp­na ytor och med få ut­val­da möb­ler och pry­lar. Ett bra knep till att ska­pa en rym­lig käns­la i kö­ket är att skip­pa över­skåp.

Lju­sa fär­ger och en bland­ning av na­tur­ma­te­ri­al sät­ter den rät­ta to­nen.

Ploc­ka in na­tu­ren! Sätt upp vack­ra, bo­ta­nis­ka plan­scher, mö­ble­ra med ru­sti­ka trämöb­ler och om­ge dig med myc­ket grönt. Grö­na blad­väx­ter kom­mer helt till sin rätt i snyg­ga bam­bu­kor­gar, 185 kro­nor för två, House doctor.

Na­tur­nä­ra Mat­ta, 70 × 140 cen­ti­me­ter, 299 kro­nor, H&M ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.