Mas­sor av ny de­sign

Leva & Bo - - Shoppingguide -

2Här finns al­la De­sign­house Stock­holms pro­duk­ter, men 10 pro­cent bil­li­ga­re. Det är en kva­li­tets­out­let med fle­ra kän­da pro­duk­ter som ba­ra säljs via De­sign­house men även mär­ken som Li­num, Dir­ty li­nen, Him­la och Pap­pe­li­na.

Mug­gar­na med Elsa Beskow-mo­tiv i de­sign av Cat­ha­ri­na Kip­pel.

Bra köp:

Boarps­vä­gen 133, Båstad

de­sign­house­stock­holm.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.