VÄX­BO LIN

Leva & Bo - - Shoppingguide -

Känt för lin­od­ling­ar

5Här har det od­lats lin un­der år­hund­ran­den. Land­ska­pet är känt för si­na blå­blom­man­de fält och här kan du bå­de be­sö­ka fa­bri­ken och hand­la i bu­ti­ken. Väx­bo lin har till­va­ra­ta­git gam­mal tra­di­tion och kom­bi­ne­rat med mo­dern de­sign.

Lyx­i­ga, sto­ra du­kar i lin­ne som finns i oli­ka fär­ger.

Bra köp:

Väx­bo, Boll­näs

vaxbolin.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.