Ut­gå­en­de ta­pe­ter

Leva & Bo - - Shoppingguide -

4Här finns en möj­lig­het att kö­pa bå­de förs­ta och andra­hands-kol­lek­tio­ner till fynd­pri­ser. Även ut­gå­en­de ta­pe­ter säljs och man kan kol­la in upp­ta­pet­se­ra­de mil­jö­er.

Ta­pe­ter ur kol­lek­tio­nen Es­ter Ma­ri­as kam­ma­re fram­ta­gen till­sam­mans med Ernst Kir­ch­s­te­i­ger.

Bra köp:

Du­ro­vä­gen 15, Gäv­le

du­roswe­den.se/fa­briks­bod

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.