PARADISVERKSTADEN

Leva & Bo - - Shoppingguide -

Kre­a­tiv ke­ra­mik

3Till­ver­kar ke­ra­mik till hem­met, of­ta med in­spi­ra­tion från na­tu­ren. Ljuslyk­tor­na Frö­hus är klas­sis­ka och på se­na­re tid har se­ri­en Re­li­ef till­kom­mit.om­mit. De har även va­ser och kru­kor i vitt med ett kraft­fullt handsku­ret re­li­ef-re­li­ef­möns­ter. Myc­ket snyggt!ggt!

Ljus­fa­tet i ran­digt sten­gods som finns i många fär­ger.

Bra köp:

Pa­ra­dis­vägen­vä­gen 2, Fär­je­sta­den

paradisverkstaden.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.