Köp Kung­a­se­ri­en

Leva & Bo - - Shoppingguide -

7Fa­bri­ken har gjort rost­fria be­stick se­dan 1856, men här finns ock­så ett sor­ti­ment av gjut­järn och krydd­kvar­nar. Pri­ser­na är läg­re än i bu­tik, och här finns även ett till­fäl­le att fyn­da ut­gå­en­de mo­del­ler.

Ske­den och tårtspa­den Estel­le, de­sig­nad av Eri­ka La­ger­bi­el­ke.

Bra köp: Skogs­torps­vä­gen 40, Eskilstu­na

gen­se­facto­ry­out­let.se Bric­kan med Elsa Beskow-mo­tiv från De­sign­house Stock­holm open.

SAGOFORM.

MÄS­SING. Skul­tuna Messingsbruk har många he­ta klas­si­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.