Gil­lar dansk de­sign

Leva & Bo - - Shoppingguide -

1En kva­li­tets­out­let med möb­ler och sa­ker från bland an­nat Asplund, Skul­tuna, Gryt­hyt­tan och Fer­mob. In­red­nings­blog­gar­nas fa­vo­rit­af­fär som även har en webb­s­hop. Stort ur­val av dans­ka de­sig­ners.

Ljus­sta­ken Fi­re av An­na Kraitz.

Bra köp:

Fa­briks­ga­tan 1, Simrishamn

ur­ban­living.se

FI­RE. Ljusstake från Ur­ban­living.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.