Vack­ra tex­tili­er

Leva & Bo - - Shoppingguide -

9Tex­til­verk­stad som fun­nits i 180 år. I en li­ten fa­briks­bu­tik säljs hand­tryck­ta ty­ger, stuv­bi­tar och and­ra pro­duk­ter. Nya er­bju­dan­den var­je vec­ka. Fi­na ty­ger av kän­da, svens­ka form­gi­va­re som Stig Lind­berg men även ny de­sign.

Påslakanset sytt av ty­get Bo­ta­ni­ca av Ma­ria Åström.

Bra köp:

Fa­briks­vä­gen 4, Ryd­bo­holm

ljungbergsfactory.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.