Anrikt tex­til­tryc­ke­ri

Leva & Bo - - Shoppingguide -

15Tex­til­tryc­ke­ri med anor som sam­ar­be­tar med många de­sig­ners. I fa­briks­bu­ti­ken kan du kö­pa me­ter­va­ra el­ler oli­ka syd­da pro­duk­ter till läg­re pris.

En söt kud­de i de­sign av Ka­rin Man­ner­stål.

Bra köp:

Gri­pen­vä­gen 4, Frö­sön

fro­so­hand­tryck.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.