Klas­siskt pors­lin

Leva & Bo - - Shoppingguide -

14Rörstrand ägs nu­mer av Fis­kars-kon­cer­nen och pro­duk­tion sker ut­om­lands, men på Iit­ta­la­out­lets runt om i Sve­ri­ge kan du kö­pa Rörstrand­pors­lin, och i Lid­kö­ping finns ett mu­se­um som vi­sar pors­lin­fö­re­mål av många klas­si­ker som fun­nits i svens­ka hem.

Kop­pen Mon amie de­sig­nad av Ma­ri­an­ne West­man på 50-ta­let.

Bra köp:

Fa­briks­ga­tan 4, Lid­kö­ping

rorstrand-mu­se­um.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.