Som­rigt & tid­löst

Leva & Bo - - Shoppingguide -

11Hand­tryck­ta tex­tili­er som pro­du­ce­rats av fa­mil­jen Jobs se­dan 1940-ta­let. Här kan du kö­pa ty­ger till fa­briks­pri­ser. Du kan även tit­ta på när ty­ger­na pro­du­ce­ras.

Vil­ket som­rigt tyg som helst – allt är tid­löst och klas­siskt.

Bra köp:

Jobs­bac­ken 4, Väs­tan­vik

job­s­hand­tryck.se

FI­NA TY­GER. Ljung­bergs tex­til­verk­stad har hand­tryck­ta ty­ger av kän­da form­gi­va­re. Här ett påslakanset sytt av ty­get Bo­ta­ni­ca.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.