KASTHALLS FA­BRIKS­BU­TIK

Leva & Bo - - Shoppingguide -

Mat­tor i yl­le­gar­ner

19Lyx­i­ga, sto­ra mat­tor of­ta väv­da med yl­le­gar­ner är Kasthalls kän­ne­mär­ke. I an­slut­ning till fa­bri­ken i Kin­na finns en bu­tik där ut­gå­en­de kol­lek­tio­ner säljs.

Näs­tan vil­ken mat­ta som helst av Kast­hall är en klas­si­ker. Den här he­ter Ka­rin och är de­sig­nad av Gu­nil­la La­ger­hem Ull­berg, vävd i ull och lin.

Bra köp:

Fritsla­vä­gen 42, Kin­na

kast­hall.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.