3 tips till den char­mi­ga lantsti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Små­blom­migt pas­sar per­fekt till den fi­na lantsti­len. Sat­sa på en här­lig mönstermix på säng­klä­der, gar­di­ner, kuddfodral!

En av­ska­lad bas med vitt och lju­sa pa­stel­ler ger ett lugnt in­tryck.

Trä­re­na möb­ler, helst lop­pis­fyn­da­de, är helt rätt. Ett tips är att av­lu­ta må­la­de lop­pis­fynd om du vill ta fram trä­ets na­tur­li­ga färg. Köks­bor­det Möc­kel­by pas­sar per­fekt i ett stort lant­kök, 4 995 kro­nor, Ikea.

Gung­stol i ce­der­trä från Hübsch, 1 990 kro­nor, Solhem. På bor­det Blom­mig vax­duk, 59 kro­nor, Rus­ta.

Tras­mat­ta, 70 × 200 cen­ti­me­ter, 299 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.