Spa­get­ti frut­ti di ma­re med blad­per­sil­ja

Leva & Bo - - Fisk & Skaldjur -

4 por­tio­ner • cir­ka 300 g spa­get­ti • ½ dl oliv­ol­ja • ½ röd spansk chi­li • 3 vit­löks­klyf­tor • 1 knip­pe blad­per­sil­ja • 250 g cock­tail­to­ma­ter • 2 dl vitt vin • salt & pep­par • 500 g blå­muss­lor • 500 g hjärt­muss­lor • 150 g ska­la­de rä­kor • 4 små, kok­ta havskräftor Till gar­ne­ring: • 12 rä­kor med skal • per­sil­ja • ci­tron­zest

Ko­ka spa­get­tin i rik­ligt med sal­tat vat­ten, en mi­nut mind­re än an­gi­ven kok­tid. Låt den rin­na av i ett durk­slag.

Kär­na ur och hac­ka chilin, ska­la och hac­ka vit­löks­klyf­tor­na, hac­ka per­sil­jan och de­la to­ma­ter­na.

Kon­trol­le­ra att al­la muss­lor är he­la och slu­ter skalsköl­dar­na om ni knac­kar för­sik­tigt mot en bänky­ta. Skölj muss­lor­na, lägg even­tu­ellt hjärt­muss­lor­na i sal­tat vat­ten i un­ge­fär en tim­me för att de ska spot­ta ur sig sand­korn och skölj dem där­ef­ter.

Fräs vit­lök, chi­li och per­sil­ja i ol­ja ut­an att det tar färg, i en stor vid gry­ta på me­del­vär­me i 3 mi­nu­ter un­der om­rör­ning.

Till­sätt vi­net och låt det ko­ka upp på hög vär­me. Sma­ka av med salt och pep­par.

Lägg ner blå­muss­lor­na och lägg på loc­ket, låt ko­ka i cir­ka 5 mi­nu­ter, el­ler tills de öpp­nar sig. Ta upp muss­lor­na med en hål­slev. Är det nå­gon muss­la som in­te öpp­nat sig – kas­ta den!

Till­sätt to­ma­ter­na och hjärt­muss­lor­na. Rör om och ko­ka tills muss­lor­na öpp­nar sig.

Vänd ner spa­get­ti och ska­la­de rä­kor och låt det bli varmt. För­de­la i var­ma dju­pa tall­ri­kar och lägg blå­muss­lor, havs­kräf­ta och oska­la­de rä­kor på tall­ri­kar­na. Gar­ne­ra med per­sil­ja och zestat ci­tron­skal.

1

2

3

4

5

6

7

8

De­la havs­kräf­tor­na och gril­la i ug­nen med ett täc­ke av par­me­san, per­sil­ja och vit­lök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.