Al­les­ver­lo­ren Tin­ta Ba­roc­ca 2013 (12002) Swart­land, Syd­af­ri­ka, 129 kr

Leva & Bo - - Vintest -

Ge­ne­röst med mörksaf­tig frukt, fi­na kryd­dor och snyggt ba­lan­se­ra­de sy­ror. Gott till gril­la­de lammkot­let­ter med ört­sås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.