Jord­gubb­s­chee­seca­ke på man­delskorp­bot­ten

Leva & Bo - - Somrig Buffé -

Strö över li­te mer man­del­flarn på top­pen om ni gil­lar man­delsma­ken extra myc­ket. 10–12 bi­tar • 300 g man­delskor­por • 75 g smör • 1 l frys­ta jord­gub­bar • 200 g Phi­la­del­p­hi­a­ost • 2 ½ dl kesel­la • 3–4 msk flor­soc­ker • 3 ge­la­tin­blad • ½ l färs­ka jord­gub­bar • färsk myn­ta Sätt ug­nen på 175 gra­der. Mixa man­delskor­por­na i en mat­be­re­da­re till ett fint mjöl.

Smält smö­ret och blan­da ner i man­delskorps­mjö­let.

För­de­la skorp­bland­ning­en i en smord form med lös­tag-

1 2

3

4

bar kant och gräd­da mitt i ug­nen cir­ka 10 mi­nu­ter. Låt sval­na.

Ti­na jord­gub­bar­na och lägg i en skål. Mixa med en stav­mix­er. Det är gott om det är li­te stör­re bi­tar kvar.

Blan­da ner os­ten och kesel­lan och sma­ka av med flor­soc­ker.

Lägg ge­la­tin­bla­den i blöt och smält dem till­sam­mans med en mat­sked vat­ten i en ka­strull på svag vär­me. Vis­pa has­tigt ner ge­la­ti­net i sme­ten.

Häll jord­gubbs­bland­ning­en över kak­bot­ten och låt stå kallt i kyl­skåp cir­ka 4 tim­mar fö­re ser­ve­ring. El­ler gör det da­gen in­nan. Gar­ne­ra med jord­gub­bar och myn­ta.

5

6

7

8

MAN­DELSMAK. Bot­ten på chee­seca­ken är gjord av man­delskor­por. Gör gär­na bot­ten da­gen in­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.