Var kö­per jag ute­möb­ler­na?

Hej! Var kan jag kö­pa bor­det och sto­lar­na, som fanns med på si­dan 80 i num­mer 22 av LE­VA & BO? Hop­pas verk­li­gen att ni kan hjäl­pa mig med det­ta. Stort tack på för­hand!

Leva & Bo - - Fråga Oss - CA­RI­NA

Det lil­la kafé­se­tet, som be­står av ett bord och två sto­lar, he­ter Me­ra­no och kom­mer från Il­va och kos­tar 4 297 kro­nor. Me­ra­no­se­ri­en kan kö­pas i oli­ka ut­fö­ran­den, det finns bland an­nat en till­hö­ran­de träd­gårds­bänk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.