Var hit­tar jag gla­sen?

Hej! På si­dan 34 i LE­VA & BO num­mer 24 syn­tes vin­glas med ro­sa och gul knopp, samt dricks­glas i sam­ma fär­ger, på fle­ra stäl­len i tid­ning­en. Var kan man kö­pa des­sa glas och vil­ket mär­ke är det på dem? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - PET­RA

Gla­sen är gjor­da av Var­bergs­ba­se­ra­de glas­blå­sa­ren Ka­ta­ri­na Löfström. Du hit­tar fler av hen­nes pro­duk­ter på Fa­ce­book.com/glas­verk. Gla­sen säljs på Konst­hant­ver­kar­na på Sö­der­malm­storg i Stock­holm. Dricks­gla­sen kos­tar 250 kro­nor och vin­gla­sen 400 kro­nor.

HAND­BLÅSTA. En som­rig duk­ning med ro­sa glas form­giv­na av Ka­ta­ri­na Löfström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.