RO­MAN­TISK POS­TER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Grö­na blad bil­dar al­fa­be­tet på den­na sö­ta pos­ter, li­ka fin i barn­rum­met som i res­ten av hem­met, 50 × 70 cen­ti­me­ter, 375 kro­nor, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.