SKÖN SITT­PLATS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Lä­der till­sam­mans med mörkt trä är en vin­nan­de kom­bi­na­tion. Sto­len To­kyo från Hübsch är till­ver­kad i bam­bu och lä­der, 4 190 kro­nor, Con­fi­dent living.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.