VIR­KA EN VIM­PEL

Leva & Bo - - Pyssel -

ÅÅ Vir­ka 5 luft­mas­kor. Slut till en ring med 1

smyg­mas­ka i förs­ta luft­mas­kan. ÅÅVir­ka 2 halv­stol­par med ned­tag i ring­en, vir­ka 2 luft­mas­kor, vir­ka 2 halv­stol­par med ned­tag i ring­en, vir­ka 2 luft­mas­kor, upp­re­pa det­ta 1 gång till. Fäst se­dan luft­mas­kan med en smyg­mas­ka. Klipp av gar­net. Nu har du en tre­kant med luft­mas­kor som bil­dar hörn. ÅÅ Byt till garn i en an­nan färg. Vir­ka 2 halv­stol­par i ena hör­net, vir­ka 2 luft­mas­kor, vir­ka 2 halv­stol­par i sam­ma hörn. ÅÅFör att ta dig över till näs­ta hörn vir­kar du 1

luft­mas­ka. ÅÅVir­ka 2 halv­stol­par, 2 luft­mas­kor, 2 halv­stol­par och se­dan 1 luft­mas­ka för att ta dig över till näs­ta hörn. Fort­sätt så i det sista hör­net och av­slu­ta med en luft­mas­ka. Fäst med en smyg­mas­ka. Klipp av gar­net. ÅÅByt till garn i en an­nan färg. Vir­ka näs­ta varv på sam­ma sätt. Vir­ka 2 halv­stol­par i ena hör­net, vir­ka 2 luft­mas­kor, vir­ka 2 halv­stol­par i sam­ma hörn. Vir­ka 1 luft­mas­ka och vir­ka se­dan 2 halv­stol­par i näs­ta hål, vir­ka 1 luft­mas­ka. Nu är du i näs­ta hörn, vir­ka 2 halv­stol­par, 2 luft­mas­kor, 2 halv­stol­par. Fort­sätt var­vet ut och av­slu­ta med en luft­mas­ka och fäst se­dan med en smyg­mas­ka. ÅÅ Om du vill ha en stör­re vim­pel är det ba­ra att

fort­sät­ta med fler varv på sam­ma sätt. ÅÅ Knyt fast en tofs i var­je vim­pel.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.