Låt det blom­ma

Leva & Bo - - Pyssel - Av KA­TA­RI­NA FORS­BERG

129 kro­nor, Ikea. med blom­migt möns­ter, 149 kro­nor, Ikea. 19 kro­nor för 30 styc­ken, La­ger­haus. Ty­get Deh­li ri­ta­de Jo­sef Frank på 40-ta­let, finns nu i ny­pro­duk­tion,

1 100 kro­nor, Svenskt tenn. Sy en som­rig duk, 129 kro­nor per me­ter, Pan­du­ro. med en fin såp­nej­li­ka, 149 kro­nor, Mio. 199 kro­nor, In­dis­ka. 25 kro­nor, Åh­léns. 99 kro­nor, Hem­tex.

The so­fa sto­re.

Strand­kry­pa

med blom­mor, 35 × 120 cen­ti­me­ter, 19 000 kro­nor,

lin­ne­kud­de,

tyg,

Tav­la Ke­ra­mik­skål, An­teck­nings­bok Bords­lö­pa­re,

Få­tölj,

Ser­vet­ter,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.