Gui­de till sti­len

Gör som An­na och ska­pa ditt eget som­mar­pa­ra­dis med lant­lig in­red­ning, lju­va pa­stel­ler och ru­sti­ka de­tal­jer!

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av EM­MY LUND­STRÖM

Mönst­ra­de köks­hand­du­kar, 99 kro­nor för tre styc­ken, Åh­léns.

Lind­bloms­grön

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.