3 tips för en lant­lig stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Ärvt pors­lin hör hem­ma i stu­gan. Helst ska det vi­sas upp på en öp­pen hyl­la i lantköket.

Små­mönst­rat är fint i som­mar­stu­gan. Blom­mi­ga kud­dar och ru­ti­ga köks­hand­du­kar pas­sar den lant­li­ga sti­len per­fekt. Bryt gär­na av med ru­sti­ka de­tal­jer så att det in­te blir allt­för soc­ker­sött. Lju­sa pa­stel­ler ska­par en som­rig och lant­lig käns­la. Hand­du­kar­na från Him­la finns i oli­ka fär­ger och stor­le­kar, 149–899 kro­nor.

Trären Bänk, 160 cen­ti­me­ter bred, 5 799 kro­nor, Bloo­ming­vil­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.